Prof. nadzw. Roman Kubicki

Polski filozof, pisarz, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W 1980 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam w 1989 obronił pracę doktorską. W 1996 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki” uzyskał w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia w specjalności estetyka. Od 1999 był dziekanem Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 28 lipca 2015 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Prof. nadzw. Roman Kubicki
Prof. nadzw. Roman Kubicki

Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykładał także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Objął funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

Zajmuje się filozofią i teorią sztuki, estetyką i kulturą współczesną – reklamą, filmem, Internetem i muzyką. W swoich badaniach podejmuje problematykę wpływu kultury popularnej na kształtowanie się współczesnej tożsamości oraz dominujących strategii życia. Analizuje możliwe wymiary i przejawy współczesnej duchowości, egzystencjalne konteksty dzieła sztuki.
„Bywam filozofem. Moja problematyka badawcza jest z jednej strony związana z estetyką i namysłem nad sztuką, z drugiej — obejmuje zagadnienia, które należą do filozofii współczesnej, filozofii kultury (w szczególności kultury popularnej) i filozofii społecznopolitycznej. Badania te w znacznym stopniu wzajemnie się wspierają i uzupełniają, ponieważ w estetyce, którą uprawiam, sztuka jest dynamiczną formą światopoglądowej waloryzacji współczesnego świata. Przedmiotem moich studiów jest także dzieciństwo pojmowane jako kategoria kulturowa i filozoficzna; w ich zakresie współpracuję od wielu lat z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Sporadycznie zajmuję się etyczną i religijną przyszłością człowieka na podstawie jej projektów literackich i filmowych”