Alicja Żebrowska

Urodzona w 1956 r., rzeźbiarka, performerka, autorka filmów wideo i wideo-instalacji. Mieszka i pracuje w Krakowie.

W latach 1978-1981 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskała w 1981 roku. Następnie studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu na Wydziale Rzeźby (1990–1992).

Alicja Żebrowska
Alicja Żebrowska

Od 1996 roku należy do Fortu Sztuki. W latach 1993–1995 była związana z Galerią Zderzak.

Wczesne prace Alicji Żebrowskiej stanowiły antropomorficzne rzeźby-asamblaże i neony. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Żebrowska zaczęła też tworzyć instalacje wideo, w których łączyła elementy wizualne, dźwiękowe i zapachowe, próbując odtworzyć nastrój i uczucia towarzyszące różnym czynnościom.

Alicja Żebrowska
Alicja Żebrowska

Artystka w swojej twórczości intensywnie eksploruje obszary objęte sferą tabu. Podejmuje tematy marginalne, podskórne, pomijane. Kontakt z jej pracami wytrąca z automatyzmu patrzenia, skazując widza na własną zaradność bądź bezradność. Silnie zaznaczony został w jej twórczości wątek ciała, będący polem represji. Zajmuje się kondycją jednostki w skonwencjonalizowanym społeczeństwie, pokazując nieraz (jej) bezsilność wobec systemów, w których jest zanurzona. W swoich pracach penetruje wyobraźnie i odmienne stany świadomości. Często zaliczana do nurtu sztuki krytycznej.