Dr Joanna Jeśman

Kulturoznawczyni i anglistka, związana z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanizmu, studiów nad zwierzętami, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society, Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society” oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dr Joanna Jeśmian
Dr Joanna Jeśmian

Autorka książki „Żywa sztuka. Wielowymiarowość bioartu w kontekście posthumanistycznym”. Książka Joanny Jeśmian jest jedną z pierwszych prac w skali międzynarodowej proponujących pogłębione analizy zjawisk artystycznych dziejących się właśnie na naszych oczach. Omówione w książce zjawiska artystyczne i towarzyszące im dyskursy wymagają nowych kompetencji zarówno od widzów, teoretyków, jak i artystów, niemniej podobnej wiedzy i umiejętności potrzebujemy my wszyscy jako świadomi „biologiczni obywatele”. Stajemy bowiem przed wyzwaniem, którego jesteśmy bezpośrednią przyczyną, a z którym nikt nigdy wcześniej się nie zmierzył, mianowicie z całkowitym wyginięciem naszego gatunku. Sztuka biologiczna ze względu na możliwości zawarte w nowych technologiach skłania do przemyślenia na nowo kwestii życia, śmierci, ciała i osobowości.

Dr Joanna Jeśmian
Dr Joanna Jeśmian

Żyjemy w czasach, w których różnorodne dziedziny nauki i życia przeplatają się ze sobą tak bardzo, że nie sposób już wyznaczyć dokładnych granic między wytwarzanymi przez nie dyskursami. Multidyscyplinarne badania pozwalają budować platformę komunikacji między różnymi obszarami. Musimy na nowo nauczyć się, jak rozpoznawać realne problemy ze świata kultury, biznesu, życia społecznego, przestrzeni publicznej i opracowywać efektywne rozwiązania.