Magdalena Parnasow-Kujawa

Artystka urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny.

Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.

Magdalena Parnasow-Kujawa
Magdalena Parnasow-Kujawa

Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 do 2016 roku była kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego w ramach Uniwersytetu Artystycznego. W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni projektów i działań twórczych na studiach licencjackich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W latach 2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA). W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia. W 2007 rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku i malarstwa.

Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia MUA. W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”. W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne stypendium twórcze.

Zawodowo zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią, szeroko rozumianą, pracą z ludźmi w różnym wieku, pochodzącymi z różnych grup społecznych. Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Aresztem Śledczym w Poznaniu, Wydawnictwem „Zakamarki”, licznymi przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli nauczania, placówkami oświatowymi i kulturalnymi Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą.

Magdalena Parnasow-Kujawa
Magdalena Parnasow-Kujawa