Prof. Joanna Imielska

Artystka urodzona w Bydgoszczy. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Począwszy od 1989 roku pracuje w macierzystej uczelni. Od 1994 roku prowadząc pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej. W 2013 uzyskała tytułu profesora zwyczajnego. 


W latach 2002–2008 była prodziekanem, w 2008–2016 – dziekanem na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Zajmuje się rysunkiem i malarstwem w których to dziedzinach jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. 
W latach 1990-1991 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Otrzymała również w roku 2005 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz w roku 2011 Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W 2014 roku odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Do tej pory miała około 61 wystaw indywidualnych oraz brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych 
w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii i Francji.
„Czas“ to temat, który w szczególny sposób interesuje artystkę motywując do poszukiwań nowych rozwiązań w tym obszarze. Interesuje ją jego cykliczność, kolejne fazy przemijania i odradzania, liniowa natura czasu, jego ciągłość, zmienność i nieprzewidywalność. Obecnie w obszarze zainteresowań postawiła swój własny, wewnętrzny czas. Rysunek i malarstwo stanowi dla niej pole ciągłych doświadczeń i poszukiwań zarówno w obszarze tematu jak i materii.

Prof. Joanna Imielska
Prof. Joanna Imielska


W latach 2002–2008 była prodziekanem, w 2008–2016 – dziekanem na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Zajmuje się rysunkiem i malarstwem w których to dziedzinach jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. 
W latach 1990-1991 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Otrzymała również w roku 2005 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz w roku 2011 Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W 2014 roku odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Do tej pory miała około 61 wystaw indywidualnych oraz brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych 
w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii i Francji.
„Czas“ to temat, który w szczególny sposób interesuje artystkę motywując do poszukiwań nowych rozwiązań w tym obszarze. Interesuje ją jego cykliczność, kolejne fazy przemijania i odradzania, liniowa natura czasu, jego ciągłość, zmienność i nieprzewidywalność. Obecnie w obszarze zainteresowań postawiła swój własny, wewnętrzny czas. Rysunek i malarstwo stanowi dla niej pole ciągłych doświadczeń i poszukiwań zarówno w obszarze tematu jak i materii.

Autor: Joanna Imielska
Autor: Joanna Imielska
Autor: Joanna Imielska
Autor: Joanna Imielska